ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1023
ผู้ร้อง อ . ภักดี ไชยทิง
เรื่อง ขอซ่อมไฟกิ่ง
ข้อความ ขอซ่อมไฟกิ่งซอยบ้าน อ .ภักดี ข้างบ้าน อ.ธาฎี กองเจริญ เสียมาสองวันแล้วหลอดสุดท้าย
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 14 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1023 กองช่าง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 ก.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)