ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1022
ผู้ร้อง นายภูมินริชน์ หมื่นโพธิ์
เรื่อง ขอเพิ่มไฟกิ่ง 1 จุด
ข้อความ ขอเพิ่มไฟกิ่ง 1 จุด เนื่องจากบริเวณนั้นมืดมีแสงสว่างไม่เพียงพอและช่วงนั้นเคยมีขโมยเข้าบ้าน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 14 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1022 กองช่าง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 ก.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)