ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1021
ผู้ร้อง นาง รัตนา พุทธปวน
เรื่อง ตัดแต่งกิ่งไม้
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้ตั้งแต่หน้าวัดฮ่องกอก ถึงหน้าบ้าน อาจารย์สมชาย ขันพล เนื่องจากกิ่งไม้โน้มลงมาพาดสายไฟหวั่นเกิดอันตรายเป็นอย่างมาก
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 14 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1021 กองช่าง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 ก.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)