ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1020
ผู้ร้อง นาง รัตนา พุทธปวน
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าในหมู่บ้าน
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าข้างถนนทุกสายในหมู่บ้านฮ่องกอก
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข
วันที่ร้องขอ 14 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1020 กองสาธารณสุขฯ รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 ก.ค. 2564
1020 กองสาธารณสุข ดำเนินการเรียบร้อย 19 ก.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)