ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1019
ผู้ร้อง นายสมศักดิ์ กันทะอุโมงค์
เรื่อง ขอตัดแต่งกิ่งต้นไ้ม้สายป่าเห็ว-ริมปิง
ข้อความ ขอเจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งต้นไม้สายป่าเห็ว-ริมปิง ตลอดสองฝั่งข้างถนน เพราะต้นไม้สองข้างทางเริ่มจะมีกิ่งก้านปกคลุมถนน เกรงจะป็นอันตรายต่อรถที่วิ่งสัญจรในช่วงหน้าฝน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข
วันที่ร้องขอ 14 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1019 กองช่าง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 ก.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)