ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1017
ผู้ร้อง นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน
เรื่อง ขอซ่อมแซมไฟกิ่งดับ
ข้อความ ขอซ่อมแซมไฟกิ่งดับ บ้านป่าเห็วหมู่ 5 จำนวน 4 จุุด เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 14 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1017 กองช่าง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 ก.ค. 2564
1017 นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 14 ก.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)