ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1016
ผู้ร้อง นายประสิทธ์ เป็งกาศ
เรื่อง ขอย้ายกิ่งไม้ยางในหมู่บ้าน
ข้อความ ขอรถแม๊คโคช่วยไปย้ายกิ่งไม้ยางขนาดใพญ่ออกจากที่เจ้าของในหมู่บ้านมาไว้ข้างทาง
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 14 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1016 กองช่าง ไม่สามารถดำเนินการได้ แจ้งเจ้าของเรื่องทราบ 14 ก.ค. 2564 ..

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)