ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1015
ผู้ร้อง นางลัดดาพร กองเจริญ
เรื่อง ตัดแต่งกิ่งต้นเฟื้องฟ้า
ข้อความ ตัดแต่งกิ่งต้นเฟื้องฟ้า บริเวณบ้านหน้าป้อมยามตำรวจแยกไฟแดงป่าเห็ว ข้างร้านขายของชำ นางบะวคำ หาญประกอบสุข
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข
วันที่ร้องขอ 13 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1015 ศิริพันธ์ ตาวารัตน์ รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 13 ก.ค. 2564
1015 กองสาธารณสุข ดำเนินการเรียบร้อย 15 ก.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)