ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1014
ผู้ร้อง นายบุญส่ง สุวรรณ
เรื่อง ซ่อมไฟกิ่งหน้าบ้านนางทา ปัญญา
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่งหน้าบ้านนางทา ปัญญา หมู่11
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 13 ก.ค. 2564
เลขรับที่ 1014
ผู้ร้อง นางลัดดาพร กองเจริญ
เรื่อง ตัดแต่งต้นเฟื้องฟ้า 2 ต้น
ข้อความ ตัดแต่งต้นเฟื้องฟ้า 2 ต้น บริเวณบ้านหนเาป้อมตำรวจ แยกไฟแดงป่าเห็วข้างร้านของชำ นางบัวคำ หาญประกอบสุข
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 13 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1014 กองช่าง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 13 ก.ค. 2564
1014 กองช่าง ดำเนินการเรียบร้อย 15 ก.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)