ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1012
ผู้ร้อง นางสาวจุไรรัตน์ ทาอุโมงคื
เรื่อง ขอรถรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูน
ข้อความ ขอรถรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูนในวันพุธที่ 14 ก.ค. 64 เวลา 08.00 น. ผู้ป่วยชื่อนายสุรศักดิ์ ทาอุโมงค์ บ้านป่าลาน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 12 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1012 นายวิทยา จิตหัตถะ ดำเนินการเรียบร้อย 14 ก.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)