ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1010
ผู้ร้อง นางจำรูญศรี กุยศรีกุล
เรื่อง ขอตัดกิ่งไม้บริเวณข้างสวน
ข้อความ มีกิ่งไม้บริเวณข้างสวนโน้มลงมาเข้าสวนลำไย ขอเจ้าหน้าที่ช่วยไปตรวจสอบและแจ้งให้เจ้าของสวนช่วยตัดออกให้ด้วยเนื่องจากกีดขวางการเจริญเติบโตของต้นลำไย ซึ่งเคยบอกเจ้าของสวนแล้วแต่ก็ ไม่ได่ดำเนินการแก้ไข สวนอยู่ในซอยข้างโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมเข้าไปประมาณ 100 เมตร ( สวนป้าจำรูยศรี )
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 12 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)