ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1009
ผู้ร้อง นายสมศักดิ์ กันทะอุโมงค์
เรื่อง กิ่งไม้หักใส่หลังคาบ้าน
ข้อความ ขอความอนุเคราะหฺนำรถกระเช้าไฟฟ้ายกกิ่งไม้ที่หักหล่นใส่หลังคาบ้าน นางบัวคำ เสนาวัฒน์ หน้าร้านถนอมยนต์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่9 ก.ค.64 ขอช่วยดำเนินการแก้ไขด่วน
ประเภทการร้องขอ ด้านสาธารณภัย
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 12 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)