ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1008
ผู้ร้อง นายสุริยะพงศ์ ปาลี
เรื่อง ขอรถแม๊คโคไปขุดลอกลำเหมือง
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์รถแม๊คโคไปขุดลอกลำเหมืองและกำจัดวัชพืช หมู่ 3 บ้านสันกับตอง
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 09 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1008 ต้องการรถเเบคโฮขุดลอกลำเหมือง ม.3 บ้านสันกับตอง นายนิคม แก้วกองเครือ ดำเนินการเรียบร้อย 13 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)