ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1006
ผู้ร้อง นางกฤษณา คำภีระบุรี
เรื่อง ขอรถฉีดน้ำท่อน้ำอุดตัน
ข้อความ เนื่องจากท่อระบายาน้ำหน้าบ้านนางอำพรพันธ์ กันทะสาม หมู่ 9 ( หมวด 1 )เวลาฝนตกทำให้ท่อน้ำ อุดตันน้ำไม่ระบาย จึงขอรถฉีดน้ำไปล้างในวันศุกร์ที่ 9 ก.ค. 64 เวลา 10.20 น.
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 09 ก.ค. 2564
เลขรับที่ 1006
ผู้ร้อง นางปาลิดา วงศ์สุพรรณ
เรื่อง ขอนำรถน้ำเพื่อล้างทำความสะอาดตลาดป่าเห็ว
ข้อความ ขอนำรถน้ำเพื่อล้างทำความสะอาดตลาดป่าเห็ว วันพฤหัสบดี ที่ 2 ก.ย.64 เวลา 9.00 น.
ประเภทการร้องขอ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข
วันที่ร้องขอ 01 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1006 ฝ่ายปกครอง ดำเนินการเรียบร้อย 13 ก.ค. 2564
1006 นายเชาว์ ตาใจ ดำเนินการเรียบร้อย 20 ก.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)