ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1005
ผู้ร้อง นางมยุรา สุริยะมะโน
เรื่อง ขออนุเคราะห์ดินลูกรังและหินคลุกถมต่อถนน
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์จากทางเทสบาลช่วยนำดินลูกรัง /หินคลุกถมต่อจากถนนเดิมที่มีอยู่แล้วบริเวณหลังบ้านญึ่่ปุ่นบ้านป่าเส้าหมู่ 9 เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 09 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)