ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1004
ผู้ร้อง นางสาวปราณี ปินตาโมงค์
เรื่อง ขอตัดหญ้าทางถนนเข้าบ้าน
ข้อความ เนื่องจากทางเข้าถนนบ้านสันกับตองหมู่ 3 และบ้านฮ่องกอกหมู่ 4 มีหญ้าขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงขอทางเทศบาลช่วยจัดเจ้าหน้าที่มาทำการตัดให้ด้วย
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข
วันที่ร้องขอ 08 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1004 กองสาธารณสุข ดำเนินการเรียบร้อย 19 ก.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)