ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1003
ผู้ร้อง นางพรวิภา ฟองมาลา
เรื่อง ฝนตกนำ้ไหลเข้าบ้าน
ข้อความ เนื่องด้วยทางบ้านเป็นที่ลุ่มตำ่ เวลาฝนตกลงมาแล้วนำ้จะไหลเข้าบ้านเดือดร้อนมากค่ะจึงขอทางเทศบาลเข้าไปช่วยเหลือด้วยค่ะ
ประเภทการร้องขอ ด้านสาธารณภัย
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 08 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1003 ฝ่ายปกครอง ดำเนินการเรียบร้อย 08 ก.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)