ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1001
ผู้ร้อง นายบัญญัติ สุขสัก
เรื่อง ท่อลำเหมืองอุดตัน
ข้อความ ท่อลำเหมืองอุดตันบริเวณเหมืองร่องบ้านป่าเห็วหมู่ 5 ขอเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลช่วยไปตรวจสอบและ ดำเนินการแก้ไขให้โดยด่วน เนื่องจากนำ้ไม่ไหลทำให้ลำไยและพืชผักสวนครัวเสียหาย
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 08 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1001 กองช่าง ดำเนินการเรียบร้อย 08 ก.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)