ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1000
ผู้ร้อง นายธนากร ทยานันทน์
เรื่อง ถนนทรุดตัว
ข้อความ ขอให้มาดูแลถนน ซอยชัยสถาน 19 เนื่องจากถนนได้มรการทรุดตัว จากรถบรรทุกดินวิ่งบ่อย และอีกอย่างคือถนนแคบรถวิ่งสวนทางกันไม่ได้ จึงขอทางเทศบาลมาซ่อมแซม เพื่อจะได้มีการสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัยไม่เป็นอันตราย
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 07 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)