ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1
ผู้ร้อง นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน
เรื่อง ขอตัดหญ้าในซอย 24 บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 5
ข้อความ ด้วยได้รับเรื่องร้องขอจากชาวบ้าน บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 5 ว่า หญ้าในซอย 24 บริเวณไหล่ทางข้างถนนเทศบาล มีหญ้าขึ้นรกรุงรัง ขอให้เทศบาลช่วยดำเนินการตัดหญ้าในถนนเส้นทางดังกล่าวด้วย
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข
วันที่ร้องขอ 30 ก.ย. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)