ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 01
ผู้ร้อง นายกิติศักดิ์ ดาวเวียงกัน
เรื่อง ต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้าหักโค่น ข้างกำแพงวัดป่าเห็ว
ข้อความ มีต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้าหักโค่น เกิดอันตรายแก่ชาวบ้านที่สัญจรไปมา แจ้งหลายครั้งแล้ว
ประเภทการร้องขอ ด้านสาธารณภัย
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 29 ต.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)